본문 바로가기 주메뉴 바로가기

증평군청(베트남)증평군

Jeongpyeong, a great place to live

with advanced welfare services

서브비쥬얼 이미지

Đại hội xe đạp leo núi toàn quốc MBC Chungbuk, sâm Jeungpyeong

  • Home
  • Lễ hội
  • Đại hội xe đạp leo núi toàn quốc MBC Chungbuk, sâm Jeungpyeong
Đại hội xe đạp leo núi toàn quốc MBC Chungbuk, sâm Jeungpyeong
Đại hội xe đạp leo núi toàn quốc MBC Chungbuk, sâm Jeungpyeong
  • Địa điểm187 Sotjeommalgil (gần núi Jwagu) Jeongpyeong eup, Jeungpyeong gun, Chungcheongbuk do
  • Thời gianGiữa tháng 9 hàng năm

Sự kiện

Thi đấu cá nhân hoặc câu lạc bộ đoàn thể MTB X.C/sự kiện lái xe đạp cho sức khoẻ tốt

Nội dung chi tiết

Đại hội xe đạp leo núi toàn quốc MBC Chungbuk, nhân sâm Jeungpyeong góp ý làm sử dụng xe đạp phổ biến để tạo điều kiện bầu không khí xã hội lành mạnh qua việc giải lao, tiết kiệm năng lượng, giải quyết tắc đường, nâng cao thể lực người dân và đề phòng ô nhiễm môi trường v.v.
Là môn thể thao thư giãn của người dân, hồi phục lại nét đẹp, mọi nam nữ lão thành đều có thể sử dụng xe đạp dễ dàng và có ý thức sử dụng xe đạp trở thành thói quen nó là thể môn thao sinh hoạt của người dân và mọi thành viên gia đình có thể tham gia phương tiện giao thông này để duy tri sức khoẻ tốt rất thoải mái vì thế mọi người trở nên thân thiện hơn và được thăng hoa là môn thể thao chính của sinh hoạt gia đình

88, Gwangjang-ro, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do​ 27927, Republic of Korea Contact +82-43-835-3114

Copyright(c) 2018 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.