본문 바로가기 주메뉴 바로가기

증평군청(베트남)증평군

Jeongpyeong, a great place to live

with advanced welfare services

서브비쥬얼 이미지

Thư ngỏ

  • Home
  • Giới thiệu về Jeungpyeong
  • Thư ngỏ
Xin kính chào, đông
bào Chủ tịch huyện
Jeungpyeong là
Lee Jaeyoung đây

“Chính quyền phục vụ, đông bào huyện hạnh phúc”

Lee Jaeyeong

Chủ tịch huyện Jeungpyeong là

Lee Jaeyoung

Xin chân thành chào đón các quý vị đã vào cổng thông tin một huyện Jeungpyeong hạnh phúc ở xứ miền trung. Jeungpyeong là một huyện đáng sống, dư dật và hạnh phúc đang thực hiện ước mơ phát triển năng lượng xanh và giao thông xanh nằm trên giao lộ trọng điểm của lãnh thổ nhà nước.

Xin hãy đến Jeungpyeong xinh đẹp tràn đầy phúc lợi ấm áp, văn hoá nghệ thuật có phẩm chất cao và nguồn nhân lực cho tương lai.

Chúng tôi sẽ không quên tấm lòng đầu tiên luôn luôn để phục vụ vì đông bào huyện và làm đông bào huyện Jeungpyeong hạnh phúc và dư dật

88, Gwangjang-ro, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do​ 27927, Republic of Korea Contact +82-43-835-3114

Copyright(c) 2018 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.