본문 바로가기 주메뉴 바로가기

증평군청(베트남)증평군

Jeongpyeong, a great place to live

with advanced welfare services

서브비쥬얼 이미지

Bao quát chung

 • Home
 • Giới thiệu về Jeungpyeong
 • Bao quát chung

Bao quát chung

 • Dân số : 16,694 nhân khẩu , 37,783 người (hiện tại, cuối tháng 12 năm 2017)
 • Diện tích : 81.81㎢ (Khu vực quy hoạch đô thị 13.49㎢, kế hoạch hoá dân số: 45 nghìn người (mục tiêu dân số năm 2020)
 • Khu vực hành chính : 1thị trấn(eup)·1xã(myeon), 108 thôn(ri)
Administrative divisions
Administrative divisions
Jeungpyeong eup(83) Jeungpyeong ri(3), Gyodong ri(2), Jungdong ri(2), Daedong ri(1), Shindong ri(5), Changdong ri(6), Jangdong ri(9), Jeungcheon ri(5), Naeseong ri(2), Chojung ri(9), Yeontan ri(4), Songsan ri(7), Miam ri(5), Sagok ri(3), Yonggang ri(5), Deoksang ri(3), Namcha ri(3), Yul ri(2), Juk ri(2), Namha ri(4)
Doan myeon (25) Hwaseong ri(7), Noam ri(4), Yeonchon ri(1), Songjeong ri(5), Gwangdeok ri(3), Seokgok ri(2), Dodang ri(3)
 • Tổ chức hành chính : 2 phòng, 10 khoa, 2 cơ quan trực thuộc, 3 văn phòng, 1 thị trấn(eup)·1xã(myeon), hội đồng nhân dân huyện
 • Số nhân viên công chức : tổng số 406 nhân viên(trụ sở 276, cơ quan trực thuộc 42, văn phòng 40, thị trấn(eup)·xã(myeon) 37, hội đồng nhân dân 11)
 • Quy mô ngân sách năm 2018: 179,635,851 nghìn won (ngân sách thường niên166,224,869 nghìn won, ngân sách đặc biệt 13,410,982 won)

Đặc điểm của khu vực

 • Giao lộ trọng điểm nằm trên trung tâm giao thông của tỉnh Chungbuk, trung tâm lãnh thổ nhà nước
 • Khu vực quân sự có quân đoàn số 37 và lực lượng không quân số 13
 • Từ thời xưa, trọng điểm vận chuyển nhân sâm và hồng sâm của sâm Chungbuk
 • Khu trải nghiệm, điều trị và nghỉ dưỡng vừa là khu vực công nghiệp trọng điểm hào quang thân thiện tự nhiên

Khí hậu đặc trưng

Thống kê thường niên

스크롤 표시 이미지
Khí hậu đặc trưng
Thống kê thường niên
Điều kiện khí hậu Cheongju Boeun Jeungpyeong Jecheon Chupungnyeong
Nhiệt độ trung bình (℃) 12.5 10.9 11.6 10.2 11.7
Nhiệt độ cao nhất (℃) 18.2 17.4 17.9 16.8 17.3
Nhiệt độ thấp nhất (℃) 7.6 5.2 6.1 4.4 6.7
Tốc độ gió trung bình (m/s) 1.8 1.3 1.3 1.4 2.7
Lưu lượng mưa trong năm (mm) 1,239.10 1,297.40 1,216.10 1,387.80 1,187.10

Khí hậu đặc trưng của xứ Jeungpyeong

 • Huyện Jeungpyeong nằm ở giữa tỉnh Chungcheongbuk do, phía đông giáp với huyện Goesan, phía tây giáp với thành phố Cheongju, phía bắc giáp với huyện Jincheon và huyện Eumseong. Ở phía bắc có núi Dutasan, độ cao là 598m kéo dài từ phía đông đến phía tây được bao quanh bởi một vài núi độ cao 300m trở xuống. Theo vị trí địa lý thì kinh độ 127˚ độ đông, vĩ độ 36˚ độ bắc.
 • Nhiệt độ trung bình thường niên là 11.6℃ và nhiệt độ trung bình vào tháng 8 nóng nhất là 25.5℃, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 rét nhất là –3.8℃, nhiệt độ giao thoa giữa tháng rét nhất và tháng nóng nhất là 29.3℃ nên mang tính khí hậu lục địa rõ rệt.
 • Lưu lượng mưa trung bình trong năm là 1216.1mm, tuỳ vào thời điểm, mùa xuân là 193.2mm(15.9%), mùa hạ là 735.8mm(60.4%), mùa thu là 232.5mm(19.1%), mùa đông là 56.0mm(4.6%).
 • Tốc độ gió trung bình trong năm là 1.3m/s, mùa hạ thì gió từ phía tây nam còn mùa đông thì là có gió phía tây bắc.
Xem thêm tại cổng thông tin của cục khí tượng xứ Daejeon
88, Gwangjang-ro, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do​ 27927, Republic of Korea Contact +82-43-835-3114

Copyright(c) 2018 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.